Future

พัฒนาผลการเรียนของคุณ

วัยรุ่น / ระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรภาษาไทยของโมดูโล่ เหมาะสม กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ที่ต้องการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่องและนักเรียนที่เรียนใน โรงเรียนไทย ที่ต้องการจะเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย

คอร์สเรียนของเราถูกออกแบบมาอย่างพิเศษสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ เนื้อหาบทเรียนของเราครอบคลุมทักษะทุกด้านและสามารถช่วยพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียนได้ทุกระดับ คุณควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! คุณครูของเราทุกคนมีทั้งประสบการณ์และความสามารถในการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติอย่างเชี่ยวชาญ

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ เราใช้วิธีการสอนที่ผ่านการทดลองและทดสอบมาแล้ว เรารวมการเรียนภาษาเข้ากับวัฒนธรรม เรามั่นใจว่าเราสอนนักเรียนของเราเกี่ยวกับค่านิยมใหม่ๆและสอนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่สดใสของพวกเขา

ระดับ CEFR
Modulo Thai teen student

Programs

หลักสูตรของเรา

นี่คือรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาไทยที่โมดูโล่

หลักสูตรนานาชาติ

สำหรับนักเรียนและการเตรียมสอบ

คอร์สของเราสอนทั้งนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติที่ต้องการจะสื่อสารกับเพื่อนคนไทยด้วยกันหรือผู้ที่ต้องการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง

โมดูโล่ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมกับการเป็นสากล เราจึงได้เตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม และการสอนในแบบนานาชาติเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความคิดอย่างอิสระ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และความร่วมมือ

หลักสูตรสองภาษา

ตั้งแต่ผู้เรียนระดับกลางถึงระดับสูง

เราสอนนักเรียนจากโรงเรียนสองภาษาหรือนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเดียวกันกับที่เราสอนเด็กไทยเมื่อเริ่มเรียนภาษาไทย

การเรียนสองภาษาเป็นอะไรที่มากกว่าเพียงแค่ความสามารถทางภาษา แต่มันเป็นการเปิดและพัฒนาความคิดที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในศตวรรษที่ 21 และยังเป็นการขยายทางเลือกในการเรียนมหาวิทยาลัยและอาชีพต่อไปในอนาคต

โปรแกรมโรงเรียนไทย

พัฒนาทักษะภาษาไทยของคุณ

เก่งภาษาเพื่อโดดเด่นกว่าใครๆ เน้นการสอนหลักไวยกรณ์ระดับสูง รวมถึงการอ่านและการเขียนที่มีความท้าทาย เรามั่นใจว่าคุณครูจะทำให้น้องๆพร้อมสำหรับการเรียนและการสอบในระดับที่สูงขึ้น

การเชี่ยวชาญในภาษาจะช่วยให้คุณโดดเด่นและแตกต่างจากผู้เรียนท่านอื่นที่ต้องการเข้าศึกษาในสถาบันเดียวกับคุณ การได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการจะเป็นส่วนช่วยสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนี้

เอกสารของโมดูโล่

ลองดูตัวอย่างเอกสารของเรา

 • หลักสูตรตัวอย่าง
  เราสอนครอบคลุมทุกด้านของภาษาและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สนทนาในภาษาไทยผ่านกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน

 • รายงานผลการเรียน
  เรามีการทดสอบนักเรียนของเราและมีรายงานความคืบหน้าของผลการเรียน เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและสิ่งที่ควรจะพัฒนาของนักเรียน

 • ใบรับรองการเรียน
  หลังจากจบคอร์สเรียน นักเรียนของเราจะได้รับใบรับรองเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำเร็จของพวกเขาโดยใช้มาตรฐาน CEFR ในการประเมิน

คอร์สเรียนสำหรับวัยรุ่น

มุ่งเน้นภาษาสำหรับผู้เรียนทุกคน

หลักสูตรมาตรฐานของเราจะเน้นในด้านการพัฒนาทักษะและการฝึกฝนภาษา สามารถนำไปปรับใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ


Modulo Thai

จาก ระดับ A1 ไปจนถึง ระดับ C1

เริ่มต้นเรียนภาษาไทยกับคอร์สที่ออกแบบมาโดยเฉพาะของโมดูโล่ คอร์สเรียนนี้มุ่งเน้นพัฒนาครอบคลุมทุกทักษะภาษา และออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ตอบสนองทุกความต้องการและทุกวัตถุประสงค์ของผู้เรียน

การที่เราใช้วิธีการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้เรียนได้นั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้เรียนเข้าเรียนกับเราจนจบหลักสูตร เขาจะมีความพึงพอใจกับผลลัพท์ที่ได้รับ
การคัดสรรหัวข้อในการเรียนอย่างพิถีพิถันช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดมากขึ้น

 • หนังสือ
  ชุดหนังสือเรียนภาษาไทยของเราประกอบไปด้วยหนังสือเรียนรวมไปถึงแบบฝึกหัดการเขียนที่ถูกคิดค้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทยของเรา

 • ครูผู้สอน
  หนังสือเรียนภาษาไทยของโมดูโล่ เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะใช้เรียนกับคุณครูที่มากไปด้วยประสบการณ์ของเรา

 • ทักษะการอ่านและการเขียน
  หลักสูตรของเรายังมีส่วนของการเขียนและการอ่าน เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับคุณ ซึ่งสามารถนำมารวมเข้ากับโครงสร้างทางภาษาและคำศัพท์ต่างๆได้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนักเรียนของเรา ที่ได้พัฒนาทักษะภาษาไทยของเขาแล้วกันเถอะ!

Modulo Method

การเรียนที่ง่ายขึ้น

เพียงแค่ 4 ขั้นตอนนี้

1 - วัดระดับภาษา

เราเริ่มจากการวัดระดับภาษาของคุณที่โรงเรียน (ฟรี)

2 - วัตถุประสงค์

หลังจากนั้นเราจะตั้งวัตถุประสงค์ในการเรียนจากความต้องการของคุณและสิ่งที่จำเป็นต่อตัวคุณ

3 - การเรียนรู้

คุณครูทีมีความสามารถและประสบการณ์ของเราจะช่วยให้คุณพัฒนาการใช้ภาษาได้อย่างที่คุณต้องการ

4 - พูดคุย

เราจะช่วยให้คุณใช้ภาษานั้นๆในการสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณ

Our Features

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่โมดูโล่?

เราดูแลและใส่ใจนักเรียนทุกคน

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไปโดยไม่มีจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน

ทุกระดับภาษา

เราสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ตั้งแต่การออกเสียงจนถึงระดับสูงที่มีโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณครูที่ยอดเยี่ยม

คุณครูของเราเป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความชำนาญและเปี่ยมด้วยประสบการณ์

คอร์สเรียนที่มีความพิเศษ

ผู้เรียนสามารถออกแบบและเลือกคอร์สเรียนของตัวเองได้โดยอิงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียนเอง

บรรยากาศเป็นสากล

เมื่อเรียนกับเรา คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนานาชาติของเรา

ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

เมื่อเรียนที่โมดูโล่ คุณสามารถเลือกลงเรียนตามตารางที่ตรงกับความต้องการของคุณเองและของโรงเรียน ตลอด 7 วันทั้งสัปดาห์!

คุณภาพดี

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนคอร์สที่มีคุณภาพดี คุ้มค่ากับราคา โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝง

ได้ผลจริง

หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลจริง จะทำให้คุณสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆของคุณไปพร้อมๆกับความสนุกสนานในการเรียน
Modulo Thai teacher

สุดยอดคุณครู

พูดง่ายๆคือ..พวกเขาดีเยี่ยม

คุณครูโมดูโล่ทุกคนผ่านการคัดสรรมาอย่างดี ต้องมีทั้งวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน และความเป็นมืออาชีพ และยังต้องเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสอนแบบเฉพาะเพิ่มเติมกับโมดูโล่อีกด้วย ยังไม่นับว่าตลอดการทำงานที่โมดูโล่ คุณครูจะได้รับการอบรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกคนจะได้เรียนกับคุณครูที่มีคุณภาพที่สุด

คุณครูที่โมดูโล่ดีอย่างไร:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • คุณวุฒิด้านการสอน
 • ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนเฉพาะของโมดูโล่อย่างต่อเนื่อง
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษา

คุณครูของเราจะทำให้การเรียนภาษาของคุณกลายเป็นเรื่องสนุกสุดๆอีกด้วยนะ

หนังสือที่ดีเยี่ยมของเรา

หนังสือที่คัดเลือกมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

สื่อการสอนที่โมดูโล่จัดทำขึ้นมาพิเศษจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทยของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังช่วยให้คุณได้ฝึกพูดภาษาไทยตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มเรียน จากระดับภาษาทั้ง 6 ระดับจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน

หนังสือของโมดูโล่เป็นหนังสือที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสมบูรณ์ในทุกๆด้าน ประกอบกับเทคนิคการสอนที่ดีตามมาตรฐานของเรา หนังสือของเรานั้นสร้างขึ้นจากความต้องการของผู้เรียน เพื่อผู้เรียน โดยทีมผู้ดูแลหลักสูตรที่มีประสบการณ์สูง

เราไม่เพียงแต่สอนภาษาไทยทั่วๆไปให้กับผู้เรียนเท่านั้น แต่เรายังสอนสิ่งที่นอกเหนือจากในหนังสืออีกด้วย ทุกคอร์สของเราถูกสร้างให้เหมาะสมกับคุณเป็นพิเศษ

คอร์สเรียนออนไลน์

โมดูโล่ “Let’s Talk”

คุณสามารถ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาของคุณง่ายๆที่บ้านกับ Let’s Talk

ทุกที่และทุกเวลา

เมื่อคุณต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนของเรา ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะที่โมดูโล่เราไม่เพียงสอนคลาสเรียนที่ดีที่สุดในห้องเรียนเท่านั้น แต่เรายังมอบประสบการณ์การเรียนที่ดีที่สุดผ่านการสอนแบบออนไลน์อีกด้วย

เรียนได้เร็วตามความสามารถของคุณและฝึกฝนภาษากับคุณครูเจ้าของภาษาที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีของเรา

เพิ่มเติม..

5 ภาษา โรงเรียนเดียว

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นเยี่ยม เราไม่เพียงแค่สอนภาษา แต่เรายังสอนนักเรียนด้วย สิ่งที่คุณต้องการเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ไม่มีโรงเรียนใดสามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ได้เท่าเรา
ทั้งหมดนี้ทำให้เราเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาคุณภาพสูงในประเทศไทย


โมดูโล่เพื่อองค์กร

ลูกค้าบางส่วนของเรา

Thai

ทำไมควรเรียนภาษาไทย?

การเรียนภาษาใหม่ๆเป็นประตูสู่โลกกว้าง

ความสำคัญของภาษาไทย

ในแต่ละปีมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 20 ล้านคน หลายๆคนย้ายมาตั้งถิ่นฐานในไทยและหลายคนท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยนานกว่าที่พวกเขาได้วางแผนไว้ บรรดานักท่องเที่ยวอาจไม่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาไทยถ้าพวกเขาท่องเที่ยวหรืออาศัยอยู่ในแหล่งของบรรดานักท่องเที่ยวด้วยกัน แต่ถ้าคุณต้องการมีวันหยุดที่ได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมและผู้คนอย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้วันหยุดของคุณมีความหมายและน่าจดจำกว่าเดิมนั้นการเรียนรู้ภาษาไทยก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีไม่น้อย
การที่ชาวต่างชาติพูดภาษาไทย ถึงแม้เพียงไม่กี่คำ ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากสำหรับคนไทยหลายๆคน!
หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่วางแผนจะท่องเที่ยวในประเทศไทย คุณก็ไม่ควรพลาดอ่านข้อความต่างๆดานล่างนี้

ติดต่อเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาไทย

การอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ถ้าหากว่าคุณวางแผนที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานประมาณหนึ่ง การเรียนภาษาไทยจะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตประจำวันต่างได้ง่ายขึ้น เช่นการสั่งอาหาร ช้อปปิ้งหรือการเดินทางไปยังที่ต่างๆด้วยตัวเอง การที่คุณสามารถสื่อสารภาษาไทยได้นั้นจะช่วยให้คุณสร้างธุรกิจที่มีแนวโน้มความสำเร็จที่มากขึ้นกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาไทยเลย อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้งานสำหรับต่างชาติที่มีรายได้สูงอีกด้วย โดยรวมแล้วคุณภาพชีวิตของคุณในประเทศไทยนั้นจะดีขึ้นมากถ้าหากคุณสามารถพูดภาษาไทยได้

การทำงานในประเทศไทย

ตำแหน่งงานสำหรับต่างชาติในประเทศไทยนั้นมีค่อนข้างจำกัด
มีต่างชาติหลายคนที่อยากจะย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีงานรองรับพวกเขา ในประเทศไทยนั้นมีบริษัทข้ามชาติมากมายที่รับชาวต่างชาติเข้าทำงานและมักให้รายได้ที่สูง ถ้าหากคุณสามารถอ่านและพูดภาษาไทยได้ การที่คุณจะคว้าโอกาสที่จะได้เข้าทำงานกับบริษัทเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย

การเข้าสังคม

การเรียนรู้ภาษาไทยจะทำให้คุณสามารถเข้าสังคมได้ง่ายและสามารถใช้ชีวิตแบบมีความสุขและมีเต็มที่มากขึ้น
ลองคิดดูว่าถ้าหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดของคุณและมีเพื่อนบ้านย้ายเข้ามาใหม่ คุณพยายามที่จะทำความรู้จักกับเขา แต่เขาไม่สามารถพูดภาษาบ้านเกิดของคุณได้เลยในตลอดระยะหลายปีที่เขามาอาศัยอยู่นี้ และเขายังไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจมันเลยด้วยซ้ำ ฉันเชื่อว่าคุณคงไม่ประทับใจในตัวเขาสักเท่าไหร่นัก

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Nelson Mandela

วีซ่านักเรียนสำหรับชาวต่างชาติ

เรามีหลักสูตรสำหรับนักเรียนเต็มเวลาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ (เรียนอย่างน้อย 8 คาบเรียนต่อสัปดาห์)
เราไม่ใช่บริษัทรับทำวีซ่าและจะเสนอการออกวีซ่านักเรียนนี้ให้กับผู้ที่สนใจเรียนภาษาไทยจริงๆเท่านั้น
ทีมงานของเราจะช่วยคุณเตรียมเอกสารต่างๆที่จำเป็นเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับวีซ่าโดยไม่มีปัญหาใดๆ

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่านักเรียนสำหรับชาวต่างชาติ

เอกสารที่เป็น ตัวเอียง ทางโรงเรียนจะเป็นผู้เตรียมให้

 • คุณจะต้องมีความสนใจเรียนภาษาไทยอย่างจริงจัง
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 8 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว, 4x5ซม.)
 • บางสัญชาติอาจจำเป็นต้องใช้เอกสารยืนยันความปลอดภัย
 • สำเนาหนังสือเดินทางพร้อเซ็นต์สำเนาถูกต้อง 2 แผ่น
 • เอกสารยื่นขอวีซ่านักเรียนสำหรับชาวต่างาติที่ถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • หนังสือรับรองจากโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่

รับข่าวสารจากโรงเรียน

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะเป็นความลับ