Children

มีความฝันที่ยิ่งใหญ่

ผู้เรียนวัยเด็ก/ ปฐมวัย

เริ่มต้นได้ที่ Modulo Kids.
เด็กมักจะเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติและพบกับผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเสมอ เราเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กต้อง สนุก และใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ !
หลักสูตรของเราถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อผู้เรียนวัยเด็ก คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปของเราครอบคลุมทุกทักษะและสามารถช่วยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได้ในทุกระดับ

โปรแกรมและแนวทางการสอนของโมดูโล่ ได้รับการพัฒนามาจากแนวคิดดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่มีอายุ 6 – 12 ปี สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมหลักภาษาอังกฤษของเราได้ด้านล่าง

ระดับ CEFR

คุณควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! คุณครูของเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณภาพและประสบการณ์ พวกเขาต่างเชี่ยวชาญในการสอนภาษาให้ชาวต่างชาติ

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ เราใช้วิธีการสอนที่ผ่านการทดลองและทดสอบมาแล้ว เรารวมการเรียนภาษาเข้ากับวัฒนธรรม เรามั่นใจว่าเราสอนนักเรียนของเราเกี่ยวกับค่านิยมใหม่ๆและสอนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่สดใสของพวกเขา

Courses

เลือกหลักสูตรของคุณ

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆทุกคน

Modulo Kids

คอร์สเรียนพื้นฐานที่เน้นไปที่ความคุ้นเคยกับภาษาและการฝึกฝน เหมาะสมกับผู้เรียนระดับเริ่มต้นที่กำลังศึกษาในโรงเรียนไทยทั่วไป

Modulo International

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตร English Program หลักสูตร 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรนี้นำเสนอวิธีการสอนที่ทันสมัยและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

คอร์สเรียนออกแบบเอง

เราสามารถสอนเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถออกแบบได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบต่างๆ การบ้านหรืองานจากโรงเรียน รวมไปถึงเนื้อหาอื่นๆที่มีความเฉพาะเจาะจง

Modulo International

มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติในโรงเรียนสอนภาษา

CLIL

เราประยุกต์เนื้อหาที่มาทั้งจากโลกภายนอกเข้ากับสิ่งที่เด็กๆได้เรียนจากที่โรงเรียนในหลากหลายวิชา

วัฒนธรรมและคุณค่า

สิ่งที่สำคัญต่อเด็กในยุคสมัยนี้คือการมีขอบความรู้ที่กว้างไกล วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆทั้งในประเทศไทยและที่อื่นๆในโลก

การอ่านและการเขียน

ทักษะการเขียนและการอ่านนั้นนับเป็นทักษะที่สำคัญต่อการความสำเร็จในการเรียนที่โรงเรียนของเด็กๆในทุกระดับชั้น ตั้งแต่เด็ั้นประถมไปจนถึงระดับมหาลัย และระดับที่สูงกว่า

ทักษะในศตวรรษที่ 21

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นนี้ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการร่วมมือประสานงานกัน นับเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น

Modulo Kids

มุ่งเน้นภาษาสำหรับเด็กๆทุกคน

การฝึกฝนทักษะการพูด

เราเปิดโอกาสให้เด็กๆฝีกทักษะการพูดโดยเริ่มต้นจากบทสนทนา ไปจนถึงการฝึกถามและตอบมากมาย

เกมและความสนุกสนาน

วิธีการสอนของเราคือการดึงเอาความธรรมชาติของเด็กๆออกมา เป็นการเรียนรู้ผ่านบทเพลงและการเคลื่อนไหว เพื่อให้เด็กๆจดจำได้ง่ายขึ้น

การออกเสียงและการอ่าน

เราสอนเด็กๆให้เรียนรู้การออกเสียงใหม่ๆและการอ่าน เพื่อช่วยให้พวกเขาอ่านได้คล่องมากขึ้น

การเรียนที่มีประสิทธิภาพ

เราสอนภาษาเป็นขั้นตอน และทบทวนด้วยแบบฝึกหัดมากมายเพื่อให้เด็กๆรู้สึกว่า เขาสามารถทำได้!

Modulo International

โรงเรียนสอนภาษาที่มีมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตร EP, หลักสูตร 2 ภาษา และ โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรนี้นำเสนอวิธีการสอนที่ทันสมัยและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล


ชุดหนังสือเรียน Big English Plus จาก Pearson

เริ่มตั้งแต่ระดับ A2 Elementary ไปจนถึง B2 Upper-Intermediate

Big English Plus เป็นหนังสือเรียนที่มีถึง 6 ระดับ มีเนื้อหาหลักสูตรที่หลากหลาย เกี่ยวข้องกับโลกชีวิตจริง กระตุ้นให้เด็กๆได้ค้นพบโลกรอบๆตัวผ่านภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนนี้จะช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมที่มีความท้าทายที่ช่วยสร้างทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ไปจนถึงทักษะการแก้ไขปัญหา
โมดูโล่ช่วยให้เด็กๆมีเกรดที่ดี เพื่อให้ผู้ปกครองภูมิใจและให้พวกเขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

 • หนังสือ
  หลักสูตร Big English Plus ในแต่ละระดับจะประกอบด้วยหนังสือเรียน และ แบบฝึกหัด จากสำนักพิมพ์ Pearson ELT

 • คุณครูผู้สอน
  Big English Plus เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม เหมาะที่จะเรียนรู้กับครูที่มากประสบการณ์ของเรา

 • สื่อการสอนประเภทเสียง
  หลักสูตรนี้ยังมาพร้อมกับ CD สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการฟัง

เรียนกับเรา และเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนที่ได้พัฒนาทักษะภาษาของพวกเขาแล้ว!

Modulo Kids

มุ่งเน้นภาษาสำหรับนักเรียนทุกคน

หลักสูตรมาตรฐานของเราจะเน้นในด้านการพัฒนาทักษะและการฝึกฝนภาษา ซึ่งเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีระดับภาษาเริ่มต้น และผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก


ชุดหนังสือเรียน Let's Go จาก Oxford

เริ่มตั้งแต่ระดับ A1 Beginner ไปจนถึง B1 Intermediate

หนังสือชุด Let’s Go จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานของภาษาอังกฤษ เช่น ตัวอักษร และ การออกเสียงและการสะกดคำศัพท์ไปจนถึงวิธีการพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ หนังสือชุดนี้เหมาะแก่การใช้ปูพื้นฐานสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขี้นไป และช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่โรงเรียนได้อย่างเข้าใจ

เพิ่มเวลาให้กับผู้เรียนในการพูดผ่านบทสนทนาต่างๆ พูดเป็นคู่ และเกมส์ที่เน้นการสื่อสาร ซึ่งจะประกอบด้วยจังหวะและทำนองของเพลง Carolyn Graham ที่จะช่วยให้จำภาษาได้มากขึ้น
ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น

 • หนังสือ
  นักเรียนจะได้ใช้หนังสือเรียนในห้องเรียน และจะได้ฝึกฝนโดยแบบฝึกหัดที่บ้าน เรายังจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้อื่นๆเพื่อเติมเต็มคาบเรียนให้สมบูรณ์แบบ

 • คุณครูผู้สอน
  คุณครูทุกท่านของเราเป็นเจ้าของภาษาที่มากด้วยคุณสมบติและมากด้วยประสบการณ์ อีกทั้งยังมีความสนุกสนานอีกด้วย

 • สื่อการสอนประเภทเสียง
  หลักสูตรนี้ยังมาพร้อมกับ CD สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการฟัง รวมเข้ากับบทเพลงที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับคอร์สนี้โดยเฉพาะ

เรียนกับเรา และเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนที่ได้พัฒนาทักษะภาษาของพวกเขาแล้ว!

ข้อมูลอื่นๆ

เนื้อหาของเรา

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของโมดูโล่

หลักสูตรนานาชาติ

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ และนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษา

เราสอนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนนานาชาติโดยใช้ทั้งแบบอังกฤษและอเมริกันแบบเดียวกับหลักสูตร IGCSE และ IB

โมดูโล่ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นสากล ให้ผู้เรียนได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเป็นสากล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ อิสระ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความร่วมมือ

โปรแกรมโรงเรียนสองภาษา

สำหรับผู้เรียนระดับ intermediate ไปจนถึง advanced

เราสอนนักเรียนจากหลักสูตร 2 ภาษา และหลักสูตร EP ประหนึ่งสอนนักเรียนเจ้าของภาษา

การเรียนสองภาษาเป็นอะไรที่มากกว่าเพียงแค่ความสามารถทางภาษา  แต่มันเป็นการเปิดและพัฒนาความคิดที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในศตวรรษที่ 21 และยังเป็นการขยายทางเลือกในการเรียนมหาวิทยาลัยและอาชีพต่อไปในอนาคต

หลักสูตรโรงเรียนไทย

ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงสนทนาได้

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นวัตุประสงค์ที่สำคัญสำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่21โมดูโล่จึงต้องการจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำข้อสอบ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาสมอง แต่ยังรวมไปถึงช่วยเรื่องของผลการเรียนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาอีกด้วย ซึ่งจะเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในอนาคต

Modulo Kids

จุดเด่น

 • สนุกและมีปฏิสัมพันธ์
  เด็กจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อพวกเขาได้เห็นและลงมือทำ เราจะคอยเช็คเสมอว่าพวกเขาได้มีส่วนร่วมในการเรียนและได้ใช้ภาษา

 • ทักษะในศตวรรษที่ 21
  เด็กในทุกวันนี้จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะต่างๆมากมาย เช่น การคิดในเชิงวิพากษ์ และคิดอย่างอิสระ รวมไปถึงการคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการร่วมมือ

 • CLIL
  การเรียนการสอนแบบบูรณาการและเนื้อหา คือ เราจะมีการสอนเนื้อหาในทางวิชาการอื่นๆด้วย เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

Modulo Method

เรียนภาษาได้ไม่ยาก

แค่ทำตาม 4 ขั้นตอนนี้

1 - วัดระดับภาษา

เริ่มจากการวัดระดับภาษา เพื่อประเมินทักษะทางภาษาของคุณที่โรงเรียนก่อน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

2 - เป้าหมาย

คุณครูจะช่วยกันกับคุณในการกำหนดเป้าหมายในการเรียนภาษาครั้งนี้ โดยจะอิงจากวัตถุประสงค์การเรียนภาษาของคุณ กับทักษะภาษาที่คุณต้องพัฒนาเพิ่มเติม

3 - เรียนภาษา

คุณครูที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงของเราจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของคุณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 - พูดภาษา

เราจะช่วยให้คุณพูดภาษานั้นๆได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษายิ่งๆขึ้นไปอีก

Our Features

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่โมดูโล่?

เราดูแลและใส่ใจนักเรียนทุกคน

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไปโดยไม่มีจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน

ทุกระดับภาษา

เราสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ตั้งแต่การออกเสียงจนถึงระดับสูงที่มีโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณครูที่ยอดเยี่ยม

คุณครูของเราเป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความชำนาญและเปี่ยมด้วยประสบการณ์

คอร์สเรียนที่มีความพิเศษ

ผู้เรียนสามารถออกแบบและเลือกคอร์สเรียนของตัวเองได้โดยอิงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียนเอง

บรรยากาศเป็นสากล

เมื่อเรียนกับเรา คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนานาชาติของเรา

ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

เมื่อเรียนที่โมดูโล่ คุณสามารถเลือกลงเรียนตามตารางที่ตรงกับความต้องการของคุณเองและของโรงเรียน ตลอด 7 วันทั้งสัปดาห์!

คุณภาพดี

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนคอร์สที่มีคุณภาพดี คุ้มค่ากับราคา โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝง

ได้ผลจริง

หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลจริง จะทำให้คุณสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆของคุณไปพร้อมๆกับความสนุกสนานในการเรียน

สุดยอดคุณครู

พูดง่ายๆคือ..พวกเขาดีเยี่ยม

คุณครูของเราทุกๆคนได้ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง คุณสมบัติ ประสบการณ์การสอน และความเป็นมืออาชีพ พวกเขาทุกคนได้รับการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพในหลักสูตรเฉพาะของโมดูโล่ และยังได้รับการอบรมรวมถึง workshop อย่างต่อเนืองตลอดระยะเวลาการสอน

เกี่ยวกับคุณครูของเรา:

 • เจ้าของภาษา
 • ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย
 • คุณสมบัติทางด้านการสอน
 • การฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงสุดของโมดูโล่
 • ประสบการณ์การสอน

คุณครูของเราจะทำให้การเรียนภาษาของคุณกลายเป็นเรื่องสนุกสุดๆอีกด้วยนะ

หนังสือที่ดีเยี่ยมของเรา

หนังสือที่คัดเลือกมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

สื่อการสอนที่โมดูโล่จัดทำขึ้นมาพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มเรียน จากระดับภาษาทั้ง 6 ระดับจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน

หนังสือของโมดูโล่เป็นหนังสือที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสมบูรณ์ในทุกๆด้าน ประกอบกับเทคนิคการสอนที่ดีตามมาตรฐานของเรา หนังสือของเรานั้นสร้างขึ้นจากความต้องการของผู้เรียน เพื่อผู้เรียน โดยทีมผู้ดูแลหลักสูตรที่มีประสบการณ์สูง

เราไม่เพียงแต่สอนภาษาอังกฤษทั่วๆไปให้กับผู้เรียนเท่านั้น แต่เรายังสอนสิ่งที่นอกเหนือจากในหนังสืออีกด้วย ทุกคอร์สของเราถูกสร้างให้เหมาะสมกับคุณเป็นพิเศษ

5 ภาษา 1 โรงเรียน

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นเยี่ยม เราไม่เพียงแค่สอนภาษา แต่เรายังสอนนักเรียนด้วย สิ่งที่คุณต้องการเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ไม่มีโรงเรียนใดสามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ได้เท่าเรา
ทั้งหมดนี้ทำให้เราเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาคุณภาพสูงในประเทศไทย


English

ทำไมต้องเรียนภาษา

การเรียนภาษาเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้าง

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาใหม่ๆของคนไทย มักจะเริ่มเรียนตั้งแต่เด็ก และเรียนรู้มาเรื่อยๆผ่านการศึกษาในโรงเรียน แน่นอนว่าการเรียนภาษาที่สองตั้งแต่อายุยังน้อยก็น่าจะง่ายกว่าและอาจจะเรียนรู้ได้เร็วกว่า แต่ถ้าเราจะสนใจเรียนภาษาที่สองในตอนนี้ ก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปเพราะยิ่งโตเราก็จะยิ่งเห็นความสำคัญของภาษา ทำให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้น เพราะเรารู้ว่าภาษาจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้

ติดต่อเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเรียน

การเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของนักเรียนไทยทุกวันนี้ โดยประเทศอเมริกาและอังกฤษยังคงเป็นประเทศที่นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการไปศึกษาต่อ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เลือกศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย แคนนาดา นิวซีแลนด์ และ บางประเทศในทวีปยุโรป ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นอุปสรรคหลักอย่างหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

การทำงานในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกประเทศ เนื่องจากมีการติดต่อสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศที่มากขึ้น คนส่วนใหญ่จึงถูกคาดหวังให้สามารถพูดได้มากกว่า 1 ภาษาเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ นี่ก็หมายความว่าภาษาอังกฤษกลายมาเป็นภาษาพื้นฐานที่ทุกคนควรจะสามารถสื่อสารได้และจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมธุรกิจ

ภาษาอังกฤษในสังคมที่อยู่

สำหรับคนที่ต้องย้ายไปอยู่ในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้ชีวิต แน่นอนว่ากาสื่อสารกับผู้อื่นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ถ้าไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ชีวิตในต่างประเทศก็คงไม่น่าจะสนุกเท่าไรนัก

ถ้าหากคุณคุยกับใครสักคนด้วยภาษาที่เขาเข้าใจ คำพูดเหล่านั้นจะส่งผ่านไปยังสมองของเขา แต่ถ้าหากคุณพูดกับใครสักคนด้วยภาษาของเขา คำพูดเหล่านั้นจะส่งผ่านไปยังหัวใจ
เนลสัน มันเดลา

ภาษาอังกฤษกับโลกปัจจุบัน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในประเทศอังกฤษ และถูกใช้อย่างกว้างขวางในอีกหลายประเทศ ประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ได้แก่ สหราชอาณาจักร, อเมริกา, แคนาดา, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์ และประเทศในแทบทะเลแคริบเบียน หลายประเทศทั่วโลกเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และยังจัดเป็นภาษาราชการของสหภาพยุโรป ประเทศเครือจักรภพ และสหประชาชาติอีกด้วย

ภาษาสากล

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลางที่ใช้กันแพร่หลายในยุคนี้ และถึงแม้จะไม่ได้เป็นภาษาราชการของประเทศส่วนใหญ่ในโลก แต่ก็เป็นภาษาที่ประเทศส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียนเป็นภาษาที่สอง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการที่ใข้ในสหประชาชาติและหลายๆองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก รวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิคสากล นอกจากนี้ หนังสือ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็มีวางจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้ง บทความทางวิทยาศาตร์กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ก็จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

รับข่าวสารจากโรงเรียน

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะเป็นความลับ